Εκτύπωση
PDF
Μαϊ
30

[Γαλάζιες Σημαίες 2011] Βραβεύτηκε και φέτος η παραλία του Στρατωνίου

Αρθρογραφος // ∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

paralia_stratoniou_blueflag_big

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Συντονιστή του ∆ιεθνούς Προγράµµατος “Γαλάζιες Σηµαίες” στη χώρα µας, οι βραβεύσεις ακτών και µαρινών µε “Γαλάζια Σηµαία” για το έτος 2011.

Μεταξύ των ακτών που βραβεύτηκαν µε γαλάζια σηµαία είναι και 14 παραλίες του ∆ήµου Αριστοτέλη. Ο ∆ήµος Αριστοτέλη είναι ο πρώτος ∆ήµος στη Χαλκιδική µε 14 γαλάζιες σηµαίες και ο τέταρτος σε όλη την Ελλάδα µετά το ∆ήµο Κέρκυρας, το ∆ήµο Ρόδου και το ∆ήµο Αγίου Νικολάου Λασιθίου.

Οι Παραλίες του ∆ήµου Αριστοτέλη που βραβεύτηκαν µε Γαλάζια Σηµαία είναι οι εξής:

1. Ιερισσός/∆η οτική 1 (Κάµπινγκ Ιερισσός)
2. Ιερισσός/∆η οτική 2 (Beach Bar Summer Kozi)
3. Ιερισσός/∆η οτική 3 (Beach Bar Cocoa)
4. Κα πούδι 1 (Ξενοδοχείο Άκραθως)
5. Κα πούδι 2 (Ξενοδοχείο Θεοξένια)
6. Κα πούδι 3 (Ξενοδοχείο Ακτή)
7. Ουρανούπολη 1 (Ξενοδοχείο Ξενία)
8. Ουρανούπολη 2 (Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον)
9. Ουρανούπολη 3 (Ξενοδοχείο Αριστοτέλης)
10. Άγιος Παύλος (Ξενοδοχείο Αλέξανδρος)
11. Κάµπος
12. Αµµουλιανή - Πόρτο Άγιο
13. Νέα Ρόδα 2 (Beach Bar Ξέρξης)
14. Στρατώνι (Beach Bar Paraty)

Η “Γαλάζια Σηµαία” είναι διεθνές σύµβολο ποιότητας, το πιο γνωστό, ίσως, περιβαλλοντικό σύµβολο στον κόσµο, και απονέµεται από το 1987 σε όσες ακτές και µαρίνες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις του. ∆εν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν µόνο την επιθυµητή ποιότητα των νερών κολύµβησης. Πρέπει να τηρούνται όλα τα 32 συνολικά κριτήρια, που αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουοµένων και επισκεπτών και προστασία του περιβάλλοντος της ακτής και του παράκτιου χώρου. Ιδρυτής και ∆ιεθνής Συντονιστής του Προγράµµατος είναι το Ίδρυµα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση FEE (Foundation for Environmental Education), που εδρεύει στη ∆ανία, µε 63 χώρες - µέλη από όλες τις ηπείρους.

Στη ∆ιεθνή Επιτροπή Κρίσεων, η οποία λαµβάνει την τελική απόφαση, συµµετέχουν εκπρόσωποι του Προγράµµατος Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών (UNEP), του Παγκοσµίου Οργανισµού Τουρισµού (WTO), της ΠαγκόσµιαςΟµοσπονδίαςΝαυαγοσωστών(ILSE),τηςΕπιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Ακτών (ΕUCC) και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του FEE.

Με δηλώσεις του ο ∆ήµαρχος Αριστοτέλη κ. Χρήστος Πάχτας ανέφερε τα εξής:

«H βράβευση 14 ακτών του ∆ήµου Αριστοτέλη µε το βραβείο “Γαλάζια Σηµαία” είναι συνέπεια και απόδειξη της οργανωµένης προσπάθειας που γίνεται για την παροχή υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών από όλους τους φορείς τουρισµού της περιοχής.

Η πλήρωση αυστηρών κριτηρίων που σχετίζονται µε την καθαριότητα των θαλασσών και ακτών µας, την οργάνωση των ακτών, την ασφάλεια των επισκεπτών και την προστασία της φύσης απαιτούν καλά συντονισµένες και σχεδιασµένες ενέργειες.

Ως νέα ∆ηµοτική Αρχή συγκροτήσαµε άµεσα Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Αριστοτέλη µε διευρυµένη σύνθεση και εκπροσώπηση των σηµαντικότερων φορέων Τουρισµού της περιοχής, µε σκοπό την συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της απόδοσης του τουριστικού τοµέα.

Ως τουριστικός ∆ήµος δώσαµε ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάθεση προτάσεων σε συγχρηµατοδοτούµενα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ που αφορούν την διαχείριση των λυµάτων και την διασφάλιση της ποσότητας και την ποιότητας του πόσιµου νερού, µε στόχο να τριπλασιάσουµε τους οικισµούς που διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων.

Εγγράψαµε στον προϋπολογισµό του ∆ήµου σηµαντικά κονδύλια για τη συντήρηση υφιστάµενων βιολογικών καθαρισµών.

Παράλληλα κινούµαστε µε κάθε τρόπο ώστε να αναδείξουµε τις παγκόσµιες µοναδικότητες της περιοχής µας, όπως προεκλογικά δεσµευτήκαµε, για να καταστήσουµε το ∆ήµο Αριστοτέλη πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών από όλο τον κόσµο».

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση