Σύλλογοι

Σύλλογος Πολιτισμού
Σύλλογος Γυναικών
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου
Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Στρατωνίου (Ν.Α.Ο.Σ)
Σύλλογος Στρατωνιωτών Θεσσαλονίκης
ΚΑΠΗ

Σύντομα περισσότερες πληροφορίες για κάθε σύλλογο.