Οικονομική Επιτροπή

Η οικονομική επιτροπή για τη διετία 2011-2012 απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:


Τακτικά μέλη
Παπαοικονόμου Ασημίνα
Πάνου Λάζαρος
Μαρκογιαννάκης Ιωάννης
Γκούτσιος Αστέριος
Βλαχόπουλος Μιχαήλ
Χαριστάς Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη
Καραστέργιος Θεοδόσης
Τσιμπιδάς Ηλίας
Κατσαρού Κασσάνδρα
Αντωνίου Αλέξιος
Αυγολούπης Άγγελος