Μηνιαία εφημερίδα του Συλλόγου Πολιτισμού Στρατωνίου

Διεύθυνση
Σύλλογος Πολιτισμού Στρατωνίου
Στρατώνι ΤΚ 63082
Χαλκιδική
Τηλ.: 6974100647
e-mail: geosak@in.gr

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Πολιτισμού Στρατωνίου

Εκδότης
Τσανανάς Αλέξανδρος

Διευθυντής
Γιώργος Σακαλής

Σύνταξη
Το ΔΣ του Συλλόγου Πολιτισμού Στρατωνίου, Δέσποινα Στυλιανίδου

Τυπογραφείο
Σ.Π.Σ 23760 22230

Τα κείμενα που υπογράφονται εκπροσωπούν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών.

«Η Νεικοπτελέμα» κυκλοφορεί σε 350 περίπου αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν.