Γενικές πληροφορίες

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποιες γενικές πληροφορίες για το Στρατώνι όπως τις χιλιομετρικές αποστάσεις από το Στρατώνι προς την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη αλλά και προς όλα τα χωριά του Δήμου Αριστοτέλη.

Ακόμη υπάρχουν χρήσιμα τηλέφωνα όπως του Αστυνομικού και του Λιμενικού Σταθμού του Στρατωνίου. Στο τέλος υπάρχει συμφώνα με την τελευταία απογραφή του 2001 ο αριθμός τον κάτοικων του Στρατωνίου.

 

Χιλιομετρική Απόσταση

Χιλιομετρική Απόσταση από Αθήνα

623 χλμ.

Χιλιομετρική Απόσταση από Θεσσαλονίκη

98x χλμ.

Χιλιομετρική Απόσταση από Ιερισσό

17 χλμ.

Χιλιομετρική Απόσταση από Στάγιρα

10 χλμ.

Χιλιομετρική Απόσταση από Στρατονίκη

10 χλμ.

Χιλιομετρική Απόσταση από Ολυμπιάδα

17 χλμ.

Χιλιομετρική Απόσταση από Νέα Ρόδα

23 χλμ.

Χιλιομετρική Απόσταση από Αμμουλιανή

25 χλμ.

Χιλιομετρική Απόσταση από Ουρανούπολη

34 χλμ.

Χρήσιμα τηλέφωνα

Αστυνομικός Σταθμός Στρατωνίου

2376022253

Λιμενικός Σταθμός Στρατωνίου

2376022210

Πυροσβεστική Πολυγύρου

199

Πυρκαγιών Δασών

191

Πυροσβεστικό Σώμα Ιερισσού

2377021999

Ταχυδρομείο Στρατωνίου

2376022236

Δ.Δ. Στρατωνίου

2376022222 fax 2377022577

Ιατρείο Στρατωνίου

2376022291

ΙΚΑ Στρατωνίου

2376022291

Φαρμακείο Στρατωνίου Αργυρού Βασιλεία

2376022138

Κάτοικοι

2001

1174