Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2011-2012 απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη
Κατσαβαβάκης Κώστας
Γεωργάκα Άννα
Καραστέργιος Θεοδόσης
Ρήγας Χρήστος
Κασαμπαλής Δημήτριος
Μελετλίδης Ελευθέριος

Αναπληρωματικά μέλη
Μοσχόπουλος Βασίλης
Λαμπρινός Γιάννης
Κατσαρού Κασσάνδρα
Αντωνίου Αλέξιος
Αυγολούπης Άγγελος