Αποφάσεις Δημάρχου

Από εδώ μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε τις αποφάσεις του Δημάρχου:

 

Σχετικά αρχεία
  • Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων κατά Εκθέσεων Αυτοψίας Αυθαιρέτων της Πολεοδομίας Αριστοτέλη, Απόφαση 106/2011: apdimarx2011_106.pdf
  • Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Απόφαση 105/2011: apdimarx2011_105.pdf
  • Ορισμός Μελών ΟΔΕ για το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Απόφαση 91/2011: apdimarx2011_091.pdf